ʓ

Nx I薼 L^
1936NH iY 1.00
1937NH 䉀j 1.00
1938Nt 䉀j .909
1939N ђu .800
1944N ђu .846
1947N 䉀j .750
1952N j .806
1962N R .711
1964N ΐ .769
1970N R .824
2003N c .800
2005N D .688
2010N vۍNF .737
2021N –Wm .684
2022N –Wm .765
1972N܂ł́uŗDGv
1973`2012N͕\Ȃ

HOME